Kursai

Pasirengimas mobilizacijai

Kurso kategorijaMobilizacijos mokykla

Sėkmingai valstybės gynybai reikalingi visi – tiek kariai, tiek ir civiliai, kurie kovotų už laisvę, gintų savo valstybę ne tik ginklu, bet ir reikšmingais darbais. Šis mokymas yra skirtas ...

Pilietinis pasipriešinimas

Kurso kategorijaMobilizacijos mokykla

Visuotinei gynybai rengiasi visos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, ūkio subjektai, visi piliečiai ir jų bendrijos bei organizacijos, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar į...

Sąjungininkų atvykimas. Priimančiosios šalies parama

Kurso kategorijaMobilizacijos mokykla

Priimančiosios šalies parama tai darbai, prekės ir paslaugos, suteikiamos atvykstančioms sąjungininkų pajėgoms. Tai apima civilinę ir karinę pagalbą, kurią priimančioji šalis teikia sąju...

Ginklų savininkų pilietinio pasipriešinimo kursas

Kurso kategorijaGinklų savininkams

Visuotinei gynybai rengiasi visos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, ūkio subjektai, visi piliečiai ir jų bendrijos bei organizacijos, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar į...